Ana Nikolić

"Ipak se okreće"

[Tekst pesme "Ipak se okreće"]

[Strofa 1]
Ljudi, deca, ptice, Sunce
Od mene svoje lice skloniće
Jedino raznosač pice u ponoć dva puta zazvoniće

[Pred-Refren 1]
Ostaću sama na ovoj tužnoj galiji
Sa koje niko signal za pomoć ne salje
A nema dalje

[Refren]
Kada sam najtužnija, nesrećna, najružnija
Od sebe sto pet posto dam, da još jednom pokušam
I žurim da se uverim da je život ipak lep
I da nije stao svet i da nikad neće
Ipak se okreće u krug, u krug

[Strofa 2]
Cveće, trava, zora plava
Po nekom redu sutra ustaće
I suze, kao toplo mleko, bez reda po mom licu padaćе

[Pred-Refren 2]
I dok želim dane buduće
Osmеhnem se jer znam da još si negde sam
I zadnju iskru nade uhvatim u dlan da ti je dam
Pa još jednom pokušam
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2021 BeeLyrics.Net