Kenan Doğulu

"Oynak Yarim"

Hapsettim seni sözlerime
Hele kaçmayı dene sen
Takılırsın kirpiklerime
Zindan gözlerime
Cennete git emi ilahi sevgilim
Sevgi bu ıstırap değil
Bu kadar şıpsevdi olunmaz ki

Biz de genciz çok gönüllüyüz
Cennete git emi ilahi sevgilim
Sevgi veriyorum ıstırap değil
Başka kokan gülü ben neyleyeyim
Solsun o güller sen de sulama
Kokulu saçlım, oynak yarim
Deli bakışlım tez aşklı güzelim
Yabancı durma al koynuna
Aşk edelim bu gece

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net