Prāta vētra (BrainStorm)

"Millera kundzes atvadu dziesma"

Ak dievmāte cik sārts un maigs
Bij Šveika kunga mīļais vaigs
Gan pienāks laiks un dzīvs un sveiks
Kā pirmais mājās pārnāks Šveiks

Kad lielais slaktiņš izbeigsies
Un nenošautie mājup ies
Tad zinu atkal dzīvs un sveiks
Pie manis atgriezīsies Šveiks
Tad zinu atkal dzīvs un sveiks
Pie manis atgriezīsies Šveiks

Un dzimtie suņi priekšā ries
Bet krodzinieki lies un lies
Jo atkal neglābjami sveiks
Pie alus kausa sēdēs Šveiks
Jo atkal neglābjami sveiks
Pie alus kausa sēdēs Šveiks

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net