Даймохк (Homeland) lyrics

by

Тимур Муцураев (Timur Mutsuraev)


[Текст песни «Даймохк»]

[Куплет 1]
Дакхичу гаьрзашца эчига г1овг1а йаьш
Цамгаро йаьстина Россия, хьо
Тхан Махка г1оьртича маьрша нах халлак баьш
Нохчичун д1акхалхар баьлла хьо, мох

[Припев]
Со халлах хуьлда, сан нана-латта
Къизачу мостаг1чу хьо д1алахь цкъаа
Со висахь-вуьсийла йьг1 болехь вожа
Со лаххьа ас сей са дуьтар ду хьоьца

[Куплет 2]
Ког боцуш со висахь - летарву текхаш
Куьг доцуш со висахь - йухкарйу цергаш
Вайх летта мостаг1 ас воккхар ву дохко
Мостаг1чун ирча ницкъ - буьрса бац со кхеро

[Припев]
Со халлах хуьлда, сан нана-латта
Къизачу мостаг1чу хьо д1алахь цкъаа
Со висахь-вуьсийла йьг1 болехь вожа
Со лаххьа ас сей са дуьтар ду хьоьца
[Куплет 3]
Сейма1ашкахь бейъина бакхи нах, зудари
Лазина бераша, хьийкхина маьхьари
Диъбаь1 са д1адели жимачу йурто
Ч1ир йитин хьо сацахь - хьо ваа вац Нохчо

[Припев]
Со халлах хуьлда, сан нана-латта
Къизачу мостаг1чу хьо д1алахь цкъаа
Со висахь-вуьсийла йьг1 болехь вожа
Со лаххьа ас сей са дуьтар ду хьоьца

[Аутро]
Ц1е летта богуш бу Нохчохь Деймохк
И бала цалейна маг1олахь гор
Кхелхина и синош хьоьх таьшна ду тахна
Аькхита йишаца хьай дилха-дог
Ц1е летта богуш бу Нохчохь Деймохк
И бала цалейна маг1олахь гор
Кхелхина и синош хьоьх таьшна ду тахна
Аькхита йишаца хьай дилха-дог
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net