Anthony

"Ny Tanindrazanay malala"

Ry Tanindrazanay malala ô
Ry Madagasikara soa
Ny fitiavanay anao tsy miala
Fa ho anao ho anao doria tokoa

Refrain

Tahionao ry Zanahary
'Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He sambatra tokoa izahay

Ry Tanindrazanay malala ô
Irinay mba hanompoana anao
Ny tena sy fo fanahy anananay
'zay sarobidy sy mendrika tokoa

Refrain

Ry Tanindrazanay malala ô
Irinay mba hitahiana anao
Ka Ilay Nahary izao tontolo izao
No fototra ijoroan'ny satanao

Ô, Notre chère patrie : Traduction en francais

Ô Terre de nos ancêtres chérie
Ô belle Madagascar
Notre amour pour toi ne faillira pas
Et restera à ta cause éternellement fidèle

Refrain

Bénis, ô Créateur
Cette île de nos ancêtres
Qu'elle connaisse joie et bonheur
Et nous serons comblés

Ô Terre de nos ancêtres chérie
Nous espérons te servir
Avec notre corps, notre cœur, notre âme, ce que nous avons de plus précieux
Et digne

Refrain

Ô Terre de nos ancêtres chérie
Nous espérons que tu sois bénie
Que celui qui a créé l'Univers
Soit le maître de ton destin

Refrain

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net