Xaniar

"Tanha Nazar"

[متن آهنگ «تنها نذار» از سیروان خسروی]

[قسمت ۱]
دزدیدی از من آرزوهام و
من از تو دارم تنهاییام و
پرواز و دیدی (اوه) بال و پرت رفت

[برگردان]
خاطره هامون (اوه) از خاطرت رفت

[هم خوان]
تنها نذار این دیوونه رو
خالی نکن تو این خونه رو
وقتی نیستی واسه کی بخونم؟
تو نباشی واسه چی بمونم؟

[قسمت ۲]
هر جای این شهر رد من و تو
کی عاشقی کرد قد من و تو؟
گفتی می مونی امَا دلت رفت

[برگردان]
خاطره هامون از خاطرت رفت (خاطرت رفت)

[پل]
خیلی وقته که این خیابون تو بارون ندیده ما رو با هم دیگه
بدون تو که دنیامی نه، نمی خوام یه لحظه دنیا رو ‌دیگه

[هم خوان]
تنها نذار این دیوونه رو
خالی نکن تو این خونه رو
وقتی نیستی واسه کی بخونم؟
تو نباشی واسه چی بمونم؟

[پایانی]
تنها نذار این دیوونه رو
خالی نکن تو این خونه رو
تنها نذار، تنها نذار این دیوونه رو
این دیوونه رو
تنها نذار این دیوونه رو
خالی نکن تو این خونه رو
تنها نذار، نه، تنها نذار این دیوونه رو
این دیوونه رو

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net