Fall Into You lyrics

by

Kanye West


(Chorus)
Help them vision life
So no— nah, nah, nah
And I would just fall into you
For the— For the things, and I can't do
And fall into you
All the reasons I can't do it
And I would fall into you
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net