Idan Raichel - עידן רייכל

"Yalda Sheli Ktana (Live) - (ילדה שלי קטנה (לייב"

[בית 1]
יש לי ילדה קטנה
אף פעם לא בוכה סתם
יש לה סיבות משלה
שומרת לעצמה
כל מה שהיא שומעת
ומה שהיא יודעת
בעיניה היא רואה הכול
והכול היא מבינה

[פזמון]
ואם תראו כזאתי
ילדה שלי קטנה
לא רוצה לישון עכשיו
אז שנינו במיטה
ואימא שלה אומרת
שרק תהיה בריאה
שרק תהיה טובה
כמו שהיא כבר בעצמה
כמו ילדה שלי קטנה
כמו ילדה שלי קטנה

[בית 2]
הילדה שלי לוחשת
מדברת בלי מילים
בלילות הלבנים איתה
קול קטן מלטף
וכשהיא מחייכת אליי
זה תמיד מכל הלב
ואני שוב מתאהב בה
ובכל יום זה מתגבר

[פזמון]
ואם תראו כזאתי
ילדה שלי קטנה
לא רוצה לישון עכשיו
אז שנינו במיטה
ואימא שלה אומרת
שרק תהיה בריאה
שרק תהיה טובה
כמו שהיא כבר בעצמה
כמו ילדה שלי קטנה
כמו ילדה שלי קטנה

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net