Slow Down Baby (Instrumental Version) lyrics

by

Mark Ronson


(Stop, slow down, baby)
(Slow down, baby)
(Slow down, baby)
(Slow down, baby)
(Stop, slow down, baby)
(Slow down, baby)
(Slow down, baby)
(Slow down, baby)
(Stop, slow down, baby)

[Instrumental]

(Slow down, baby)
(Slow down, baby)
(Stop, slow down, baby)

[Instrumental]

(Slow down, baby)
(Slow down, baby)
(Stop, slow down, baby)

[Instrumental]

(Stop, down, baby)
(Slow down, baby)
(Slow down, baby)
(Stop, slow down, baby)
[Instrumental]

(Slow down, baby)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net