R.E.M.

"7711 (bảy bảy một một) [Acoustic Ver] [Acoustic]"

Hà Nội nhớ em
Nên buông cơn mưa rào
Vào phòng anh làm ướt gối thay cho lời chào

Chuyện mình mới xanh
Nhưng sao em vội vàng?
Ai từng bảo tình đẹp nhất là tình dở dang?

Chỉ gặp nhau trong giấc mơ
Vì khác nhau múi giờ
Đếm sao được nỗi nhớ
Đếm sao được mong chờ

Tặng em đóa hoa
Cùng vài ba món quà
Vì giờ em đã bay về nơi xa

Anh ngỡ là
Em nhớ nhà
Từng dòng tin "Em không nỡ xa"

Năm tháng dài
Đợi chờ liệu là sai?
Oh oh oh oh oh

Hà Nội nhớ em
Nên buông cơn mưa rào
Vào phòng anh làm ướt gối thay cho lời chào

Chuyện mình mới xanh
Nhưng sao em vội vàng?
Ai từng bảo tình đẹp nhất là tình dở dang?

Chỉ gặp nhau trong giấc mơ
Vì khác nhau múi giờ
Đếm sao được nỗi nhớ
Đếm sao được mong chờ

Tặng em đóa hoa
Cùng vài ba món quà
Vì giờ em đã bay về nơi xa

Anh ngỡ là
Em nhớ nhà
Từng dòng tin "Em không nỡ xa"

Năm tháng dài
Đợi chờ liệu là sai?
Và giờ anh biết em đang trong tay ai

Ai?
Đang trong tay ai
Ai...ai?

Anh ngỡ là
Em nhớ nhà
Từng dòng tin "Em không nỡ xa"

Năm tháng dài
Đợi chờ liệu là sai?
Oh oh oh oh oh

Anh ngỡ là
Em nhớ nhà
Từng dòng tin "Em không nỡ xa"

Năm tháng dài
Đợi chờ liệu là sai?
Và giờ anh biết em đang trong tay ai

Ai?
Đang trong tay ai
Ai...ai?

Hồ Tây nhớ em
Nhớ những êm đềm
Nhớ ánh mắt ấy có nắng khi em cười hằng đêm

Tặng 1 khúc ca
Khi mắt anh ướt nhòa
Vì giờ em đã bay về nơi xa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net