Tangerine (Simlish Version) lyrics

by

Glass Animals


(WHOA!)
Escooba skemooba keshaami desfooba sesimsee miyagee
Fooploba bufo plushie yabidafo bustaboo yabasmooshee
Kamaybe damurx safohoo bokahoo wokshazoo wakusimsee
Yamins swapanoobi zalef keenaboo yabugreff inshramobeebs

Bayoka (Whoa!) weshlazoo foo mabe abu sim
Yaba weshlahukfu seshsimsifwim
Mayobloba waysholayb
Avoostriken voosa waves
Yo blecksin

Pluck eesh peesh taboreesh guma roxameesh
Fubmateesh taboreesh tooma yepameesh
f*ck each peesh taboreesh sushi hapasweeb
Fubmaneesh taboreesh!

Foolaysha drebbo inbazafu drexen
SIMO SIMO SIMO SIMO SIMO Espoveemo habajibo
Habufro habusho (Whoa!!) havoolo habuslo labufo domkafo havoole skimhamo
Weka luvie wembaleeb shufa foojaweeb kappa taboreesh pikapoopa ingoeebz

Pluck eesh peesh taboreesh guma roxameesh
Fubmateesh taboreesh tooma yepameesh
f*ck each peesh taboreesh sushi hapasweeb
Fubmaneesh taboreesh!
(gob my pin. fukubi!)

Foopadree beniswee benfyeebs jupakleeves zifa lush mayanaibees
Foo obleeyeckshon gicrush faleenay webupu gagamobeebs
Waben nowahee inyoboo wayyohab webyogo enfohyben
Estoo kibendreebs fukufress darabbi darabbi darabbi darabbi darabbi dara...

Bayoka weshlazoo foo mabe abu sim
Yaba weshlahukfu seshsimsifwim
Mayobloba waysholayb
Avoostriken voosa waves
Yo blecksin

(Pluck eesh peesh taboreesh guma roxameesh
Fubmateesh taboreesh tooma yepameesh
f*ck each peesh taboreesh sushi hapasweeb
Fubmaneesh taboreesh!)

(Pluck eesh peesh taboreesh guma roxameesh
Fubmateesh taboreesh tooma yepameesh
f*ck each peesh taboreesh sushi hapasweeb
Fubmaneesh taboreesh!)

Yo blecksin
Pluck eesh peesh taboreesh guma roxameesh
Fubmateesh taboreesh tooma yepameesh
f*ck each peesh taboreesh sushi hapasweeb
Fubmaneesh (WHOA!) taboreesh!
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net